آیا من هم می توانم پروژه ی جدید ایجاد کنم

9

سلام

برای ایجاد پروژه جدید در سایت کدپن چه شرایطی لازمه؟

آیا من هم می تونم یک پروژه در سایت ایجاد کنم؟

برچسب های این سوال
codepen.ir کدپن
پاسخ های این پرسش

5

پاسخ راهنمای سایت

همه کاربران ثبت نام شده در سایت می توانند پروژه جدید ایجاد کنند.

در حال حاضر ثبت پروژه جدید در سایت کدپن کاملا رایگان است و همه کاربرانی که در سایت ثبت نام کرده باشند،

می توانند پروژه جدید ایجاد کنند.

برای ایجاد پروژه جدید از منوی پروژه ها، روی ایجاد پروژه جدید کلیک کنید.

1

پاسخ محبوبه بهرامی

اصلا کار سایت هایی مثل این سایت که سایت برون سپاری هستند معرفی پروژه است تا کسایی که مهارت انجام پروژه دارند براش پیشنهاد ارسال کنند و کار انجام بشه.

حالا خوشبختانه فعلا پروژه ثبت کردن اینجا مجانیه.

امیدوارم این سایت هم همینجوری بمونه