چطور باید مهارت هایم را ویرایش کنم

6

سلام

چطور باید مهارت هایم را ویرایش کنم؟

چه تعداد از مهارت هایم را می توانم انتخاب کنم؟

برچسب های این سوال
codepen.ir کدپن
پاسخ های این پرسش

5

پاسخ مدیر سایت

از منوی اطلاعات فردی روی گزینه ویرایش مهارت ها کلیک کنید

و از لیست مهارت ها، مهارت دلخواه را انتخاب نمایید

به طور پیش فرض شما می توانید 5 مهارت برای خود انتخاب نمایید

برای انتخاب مهارت های بیشتر، بسته های افزایشی خریداری نمایید.

هزینه ی بسته های افزایشی یک بار برای همیشه پرداخت خواهد شد.

لطفا راهنمای بخش های مختلف را به دقت مطالعه نمایید