چقدر باید حق عضویت پرداخت کنم

5

سلام

حق عضویت سایت شما چقدره؟

باید ماهیانه پرداخت کنم؟

چه امکاناتی در ازای پرداخت حق عضویت دارم؟

برچسب های این سوال
codepen.ir کدپن
پاسخ های این پرسش

5

پاسخ مدیر سایت

در سایت کدپن شما حق عضویت پرداخت نمی کنید بلکه از اعتبار حساب (کیف پول) خود استفاده می کنید.

با توجه به این که ممکن است تعداد پیشنهادهای ارسال شده توسط افراد مختلف متفاوت باشد،

دریافت حق عضویت برای برخی کاربران قابل توجیه و برای برخی دیگر توجیه پذیر نیست

در نتیجه در این سایت به ازای هر ارسال پیشنهاد مبلغ دویست تومان یا 2000 ريال از اعتبار شما کسر خواهد شد

این امر ضمنا از ارسال پیشنهادهای بی محتوا نیز جلوگیری خواهد کرد

-1

پاسخ مهندس رضایی

این که حق عضویت پرداخت نمی شه خیلی خوبه