زمینه کار سایت کدپن چیه

5

سلام

می خوام بدونم زمینه فعالیت سایت کدپن چیه؟

برچسب های این سوال
codepen.ir کدپن
پاسخ های این پرسش

6

پاسخ مدیر سایت

سلام

سایت کدپن یک وب سایت کسب و کار اینترنتی است که دونوع کاربر با عنوان های پیمانکار ( فریلنسر ) و کارفرما دارد.

صاحبان پروژه هایی که امکان دورکاری دارند، به عنوان کارفرما بروژه های خود را در سایت اعلام می کنند

پیمانکارانی که توانایی و مهارت اجرای این پروژه را دارند و سطح مهارت های آنان با سطح پروژه هماهنگ است برای کارفرما پیشنهادات خود را ارسال می کنند

کارفرما یکی از پیمانکاران را انتخاب می کند

هزینه انجام پروژه را به حساب (( غیر قابل برداشت)) پیمانکار واریز می کند

سیستم بستر اجرای پروژه و اطلاعات تماس دو طرف را فراهم می کند

0

پاسخ حمید کاروان