زمان باقی مانده برای ارسال پیشنهاد


نوشتن گزارش سمینار ارشد نرم افزار با موضوع وب و اینترنت

هدف این پروژه نوشتن گزارش «درس سمینار» برای کارشناسی ارشد نرم افزار می باشد، مقطع تحصیلی ارشد و تجربه در این زمینه الزامی به نظر می رسد.

قصد دارم موضوع پیرامون وب باشد چراکه خودم توسعه دهنده وب هستم. و قطعا پایان نامه را نیز با متخصصی که برای این پروژه انتخاب گردد ادامه خواهم داد (پس از تعریف یک پروژه جدید در پونیشا).

زمان تحویل: الزاما باید در 3 یا نهایتا 4 روز آماده گردد (پیشنهاد زمان کوتاه تر در اولویت انتخاب بنده)

* لطفا موضوع پیشنهادی خود برای کار را به همراه گرایش و مقطع تحصیلی و تجربه خود در این زمینه را برای بنده ارسال نمایید (پیشنهاد موضوع الزامی نمی باشد).


موضوعی که فعلا در نظر دارم: «پیش بینی رفتار کاربر در وب با استفاده از روشهاي هوشمند» اما می توانیم آن را تغییر دهیم.

گزارش قرار است در 3 فصل (کلیات و مقدمات - کارهای مربوطه - جمع بندی و پیشنهادات) نوشته شود. همراه با رفرنس. جزئیات را پس از انتخاب مجری پروژه برای ایشان ارسال خواهم کرد.

 

اولویت: داشتن تجربه قبلی (انجام سمینار - تکمیل پایان نامه) به ویژه در رشته کامپیوتر می باشد.

 

سپاس

میانگین پیشنهادهای پیمانکاران :

0 ريال

هزینه مورد نظر کارفرما
2,000,000 ريال
مدت زمان مورد نظر کارفرما
4 روز
مستندات ارایه شده برای این پروژه
لینک های ارایه شده :

ندارد

فایل ضمیمه :

ندارد

پیشنهاد معنوی ما به شما: این نیایش را بخوانید (دعای فرجام کار)
حَسبِیَ اللهُ تَوَکَّلتُ عَلَی اللهُ اَللهمَّ اُنُّی اَسئَلُکَ خَیرَ اُموری کُلَّها وَاَعوذُ بُکَ مُن خِزیِ الدُّنیا وَعَذابِ الاخِرَ ةِ

خدا برای من کافی است. خود را به او می سپارم و او را وکیل خود می سازم . پروردگارا، از تو فرجام نیکوی همه کارهایم را می خواهم و از گرفتاری های دنیا و عذاب آخرت به تو پناه می برم
پیشنهادهای ارسال شده
گفتگوهای کاربران درباره این پروژه
  • گفتگویی برای این پروژه به ثبت نرسیده است