زمان باقی مانده برای ارسال پیشنهاد


طراحی گرافیک و صفحه بندی مجله الکترونیکی

یک مجله الکترونیکی به صورت ماهنامه، با محتوای دانش و تکنولوژی، بین 30 تا 45 صفحه.

نیازمند به طراحی لوگو، صفحه بندی، طراحی گرافیکی برای صفحات، و بارگذاری مطالب ارائه شده در این صفحات.

نمونه صفحات که از یک مجله خارجی برداشته شده است، به صورت عکس و RAR به ضمیمه پیوست شده است.

کیفیت ارائه شده باید یا در این حد و یا بالاتر از آن باشد.

مهارت های مورد نیاز این پروژه
میانگین پیشنهادهای پیمانکاران :

0 ريال

هزینه مورد نظر کارفرما
2,500,000 ريال
مدت زمان مورد نظر کارفرما
19 روز
مستندات ارایه شده برای این پروژه
لینک های ارایه شده :

ندارد

فایل ضمیمه :

ندارد

پیشنهاد معنوی ما به شما: این نیایش را بخوانید (دعای فرجام کار)
حَسبِیَ اللهُ تَوَکَّلتُ عَلَی اللهُ اَللهمَّ اُنُّی اَسئَلُکَ خَیرَ اُموری کُلَّها وَاَعوذُ بُکَ مُن خِزیِ الدُّنیا وَعَذابِ الاخِرَ ةِ

خدا برای من کافی است. خود را به او می سپارم و او را وکیل خود می سازم . پروردگارا، از تو فرجام نیکوی همه کارهایم را می خواهم و از گرفتاری های دنیا و عذاب آخرت به تو پناه می برم
پیشنهادهای ارسال شده
گفتگوهای کاربران درباره این پروژه
  • گفتگویی برای این پروژه به ثبت نرسیده است