زمان باقی مانده برای ارسال پیشنهاد


درج نام همکار در مقاله رشته کامپیوتر

مقاله پژوهشی ISC رشته کامپیوتر آماده پذیرش در همایش داخلی می باشد.

ردیف اول: 280 هزار تومان

ردیف دوم: 250 هزار تومان

ردیف سوم: 220 هزار تومان

تمام هزینه نزد کد اپن می ماند تا پذیرش مقاله از سوی همایش صادر شود.
وب سایت همایش: http://ececonf.ir/fa/

مهارت های مورد نیاز این پروژه
میانگین پیشنهادهای پیمانکاران :

0 ريال

هزینه مورد نظر کارفرما
250,000 ريال
مدت زمان مورد نظر کارفرما
10 روز
مستندات ارایه شده برای این پروژه
لینک های ارایه شده :

ندارد

فایل ضمیمه :

ندارد

پیشنهاد معنوی ما به شما: این نیایش را بخوانید (دعای فرجام کار)
حَسبِیَ اللهُ تَوَکَّلتُ عَلَی اللهُ اَللهمَّ اُنُّی اَسئَلُکَ خَیرَ اُموری کُلَّها وَاَعوذُ بُکَ مُن خِزیِ الدُّنیا وَعَذابِ الاخِرَ ةِ

خدا برای من کافی است. خود را به او می سپارم و او را وکیل خود می سازم . پروردگارا، از تو فرجام نیکوی همه کارهایم را می خواهم و از گرفتاری های دنیا و عذاب آخرت به تو پناه می برم
پیشنهادهای ارسال شده
گفتگوهای کاربران درباره این پروژه
  • گفتگویی برای این پروژه به ثبت نرسیده است