زمان باقی مانده برای ارسال پیشنهاد


متد خوشه بندی روی درمان زنان نابارور با طب سنتی

از طریق متد خوشه بندی یک سری استخراج دانش در داده ها انجام گیرد تا متوجه شویم چه راهکارهایی نیجه ثمر بخش که بارداریست دارد . اینجانت فصل یک تا سه را نوشته ام و فایل اکسل را با کمک کارشناس خواهم نوشت پروپزال تصویب شده و در فصل های بعدی و نرم افزار کارهای پژوهشی نیاز به کمک دارم . 

مهارت های مورد نیاز این پروژه
میانگین پیشنهادهای پیمانکاران :

0 ريال

هزینه مورد نظر کارفرما
1,000,000 ريال
مدت زمان مورد نظر کارفرما
60 روز
مستندات ارایه شده برای این پروژه
لینک های ارایه شده :

ندارد

فایل ضمیمه :

ندارد

پیشنهاد معنوی ما به شما: این نیایش را بخوانید (دعای فرجام کار)
حَسبِیَ اللهُ تَوَکَّلتُ عَلَی اللهُ اَللهمَّ اُنُّی اَسئَلُکَ خَیرَ اُموری کُلَّها وَاَعوذُ بُکَ مُن خِزیِ الدُّنیا وَعَذابِ الاخِرَ ةِ

خدا برای من کافی است. خود را به او می سپارم و او را وکیل خود می سازم . پروردگارا، از تو فرجام نیکوی همه کارهایم را می خواهم و از گرفتاری های دنیا و عذاب آخرت به تو پناه می برم
پیشنهادهای ارسال شده
گفتگوهای کاربران درباره این پروژه
  • گفتگویی برای این پروژه به ثبت نرسیده است