لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
لیست پروژه هایی که به زودی منقضی می شوند

مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
90.612191358025% Complete
مهارت های مورد نیاز :
عنوان پروژه : رفع مشکلات سایت
پیشنهادهای ارسال شده : 3

مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
98.08275462963% Complete
مهارت های مورد نیاز :
عنوان پروژه : تغییرات در وب سایت
پیشنهادهای ارسال شده : 0

مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
98.087461419753% Complete
مهارت های مورد نیاز :