برتری های ما، هزینه غیرقابل رقابت

برتری های ما؛
هزینه غیر قابل رقابت...

نخستین و البته یکی از مهم ترین جنبه های فعالیت های اقتصادی و تجاری در دنیای امروز، هزینه ها و درآمدهاست...

شما در #سامانه_برون_سپاری_کدپن http://codepen.ir کمترین هزینه های ممکن را پرداخت خواهید کرد و بیشترین درآمد ممکن را از فعالیت های خود کسب خواهید نمود...

اگر به عنوان پیمانکار از #سامانه_برون_سپاری_کدپن استفاده می نمایید؛ سهم شما از دستمزد اجرای پروژه ها تنها 7 درصد مبلغ پروژه است و این میزان در میان سایت های مشابه، کمتر از نصف و در برخی موارد کمتر از یک سوم است؛ از سوی دیگر، بین 24 ساعت تا 48 ساعت بعد از پایان پروژه و ثبت درخواست، و البته در اکثر موارد در مدتی کمتر از 12 ساعت، دستمزد شما به حسابتان واریز خواهد شد.

اگر به عنوان کارفرما از #سامانه_برون_سپاری_کدپن استفاده می کنید، در حال حاضر می توانید به رایگان پروژه هایتان را ایجاد نمایید و به عنوان قدرالسهم سایت، تنها 1 درصد پروژه را پرداخت خواهید نمود.
برای مثال اگر پروژه شما، 1,000,000 تومان هزینه داشته باشد، شما تنها 10 هزار تومان به عنوان سهم سایت پرداخت خواهید نمود و با همین مبلغ می توانید از تمامی امکانات تعبیه شده برای ثبت پروژه، بهره مند شوید...
این در کنار مبالغی که سایت های مشابه دریافت می کنند،مبلغ ناچیزی است...

گاهی پیش می آید برون سپاری در بعضی از سایت های برون سپاری، دچار نقض غرض شده و به جای کاستن از هزینه های اجرا و تسهیل آن، هزینه های اجرا را افزایش می دهد.

ما به دقت مراقب این موضوع هستیم و بی نهایت به نظرات شما اهمیت می دهیم؛ لطفا ما را از نظراتتان محروم نفرمایید...

برچسب های این مقاله
codepen.ir برون سپاری کدپن
نظر سایر کاربران درباره این مقاله
  • دیدگاهی برای این مقاله به ثبت نرسیده است